(030) 699 44 00

Steun ondernemers in Corona crisis

16-03-2020

Steun ondernemers in Corona crisis

Zondagmiddag 15 maart 2020 heeft de regering een persconferentie gegeven. Daarin heeft zij drastische maatregelen aangekondigd om besmetting met het Corona virus in te dammen. Voor ondernemers en ZZP’ers kan dit grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van hun ondernemingen. Wij zetten de maatregelen die op ondernemers van invloed zijn voor jullie op een rijtje:

 • Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland moeten vanaf 18.00 u zondagavond hun deuren sluiten;
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops gaan dicht;
 • Scholen en kinderopvangverblijven blijven t/m 6 april dicht;
 • Alle rijexamens worden tot zeker 31 maart geschrapt.

Indien jullie om wat voor reden dan ook als ondernemer last hebben van de maatregelen die genomen worden om de besmetting met het Corona virus te voorkomen neem dan contact met ons op om te bepalen welke ondersteuningsmaatregelen jullie kunnen nemen om enigszins de gevolgen van deze maatregelen het hoofd te kunnen bieden.

De overheid heeft de volgende oplossingen voorgesteld om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers en ZZP’ers te verzachten. Als je als ondernemer in betalingsproblemen komt door het Coronavirus dan zijn er de volgende verzachtingsmogelijkheden:

 • Bijzonder uitstel van betaling vragen aan de Belastingdienst. Ondernemers kunnen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting uitstel aanvragen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. Je moet wel uitleggen waarom je in de problemen gekomen bent. En je hebt een verklaring van ons daarvoor nodig;
 • Verlaging van de voorlopige aanslag. Als de ondernemer een lagere winst  door de uitbraak van Corona verwacht dan kunnen de voorlopige aanslagen gewijzigd worden, zodat er minder belasting betaald hoeft te worden;
 • Soepeler omgang met de regels voor bedrijven die moeilijk aan geld kunnen komen. Deze regels houden in dat de Borgstellingregeling MKB-kredieten (BMKB) wordt verruimd, waarbij de overheid voor een groter deel garant gaan staan;
 • Indien voldaan wordt aan de voorwaarden kunnen zelfstandigen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);
 • Als je personeel in dienst hebt kun je werktijdverkorting aanvragen. Dit is een overheidsregeling voor werkgevers in tijden van crisis. Je kunt daarmee deeltijd WW voor je personeel aanvragen. Het UWV betaalt dan het verschil in salaris uit.

Veel van deze maatregelen zijn tijdelijk. Wij verwachten dat er zeker meer maatregelen gaan komen. Branche-specifieke maatregelen liggen in de lijn der verwachting. O.a. Koninklijke Horeca Nederland heeft een extra financiële injectie van € 5 miljard voor de horecasector gevraagd.

Wat zijn de mogelijkheden voor de ondernemer om baas te blijven in eigen onderneming?

 1. Opstellen van een liquiditeitsplan of stel deze bij. Op deze manier kun je de maandelijkse knelpunten in kaart brengen zodat je daar passende maatregelen op kunt nemen;
 2. Debiteurenbeheer is net als in normale omstandigheden erg belangrijk. In de Corona situatie is het van belang om er nog meer aandacht aan te schenken. Bel met je klant of geef betalingskorting;
 3. Tijdige facturering van onderhanden zijnde werk en leveringen is van belang. Een aanbetalingsfactuur zou een oplossing kunnen zijn:
 4. Wat zijn de effecten in de salesportefeuille? Welke opdrachten gaan wel door en welke niet? Welke consequenties heeft dit?
 5. Communicatie met crediteuren en de bank is letterlijk van levensbelang. Communiceer open als je niet aan een betalingsverplichting kunt voldoen. Doe een voorstel voor de betalingen;
 6.  Zorg dat je werkkapitaal voor de korte en langere termijn goed gefinancierd is;
 7. Optimaliseer je voorraadbeheer, is alle voorraad werkelijk nodig en/of kijk of je met de leverancier afspraken kunt maken over een snelle levering. Vaak wordt te veel voorraad aangehouden om “geen nee” te verkopen
 8. Financieringsmethoden als factoring, crowdfunding e.d. kunnen een oplossing zijn om tijdig geld op je bankrekening te krijgen zodat je aan je verplichtingen kunt voldoen.
 9. Naast financiële maatregelen kun je ook op commercieel, organisatorisch en marketing gebied maatregelen nemen.

Tenslotte

Wij houden jullie op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. We blijven alle berichten voor jullie volgen. Als jullie vragen hebben over de impact van de maatregelen tegen het Coronavirus op jullie onderneming(en) schroom dan niet om met ons hierover contact op te nemen. Wij denken graag mee. Als je met ons wilt klankborden ben je van harte welkom. Verder ondersteunen we jullie graag bij het aanvragen van allerlei maatregelen c.q. om mee te denken over het overeind houden van jullie onderneming(en). Blijf de controle over je onderneming houden.

Veel succes, wijsheid en kracht in deze onzekere tijden.

>>Steun ondernemers in Corona crisis