(030) 699 44 00

Controlling & ondernemerscoach

• Consultants & Managers

Organisaties zijn altijd in beweging. Dat vergt veel van de mensen die er werken. Voor een soepele implementatie van veranderingen is aandacht voor de menselijke factor een absolute voorwaarde. Daar kunnen wij bijdragen. Wij helpen graag bij het adviseren, begeleiden en trainen van mensen in een veranderingsproces.

We richten ons ook op strategische vraagstukken. Denk aan de professionalisering van financiële afdelingen en hun plaats in de organisatie. Of aan vragen over in- en uitbesteding (van de financiële administratie bijvoorbeeld).

Wij brengen behoorlijk wat ervaring mee, opgedaan bij de overheid, in het bedrijfsleven en de non-profitsector. Onze adviseurs zijn veelzijdig, creatief en origineel. Wij presenteren geen kant-en-klare modellen, maar ideeën waarmee u verder kunt in uw situatie. Want elk probleem vraagt om een eigen benadering. TAFKA Advisering biedt een niet alledaagse, interdisciplinaire aanpak, gevoel voor de zachte kant van de organisatie, flexibiliteit, creativiteit en kennis van zaken.

Afhankelijk van de situatie en de behoeften, bieden wij onze diensten aan in de vorm van consultancy, interim-management of programmamanagement.

•• Consultancy

Het verlenen van adviezen op bedrijfskundig, bedrijfseconomisch of financieel-administratief gebied, maar ook op het gebied van facilitair. Dit betreft vooral onderzoek, analyse en advisering over de herstructurering van bedrijfskundige, bedrijfseconomische, financiële en facilitaire processen in uw organisatie. Maar ook voor het samenstellen van businessplannen, due diligenceonderzoeken, bedrijfsdoorlichting, beslissingscalculaties en waardebepalingen van bedrijven en activa, kunt u ons aanspreken.

•• Interim-management

TAFKA beschikt over ervaren interim-managers die uw financiële en facilitaire processen managen. Dat kan goed van pas komen. Bijvoorbeeld om een tijdelijk gebrek aan managementcapaciteit in uw organisatie op te vangen. Of om gewenste veranderingen efficiënt te implementeren. Ook zetten zij systemen voor managementinformatie op en plegen interventies. Onze interim-managers zijn fulltime, parttime of op projectbasis inzetbaar.

•• Programmamanagement

Soms zijn grote projecten en programma's nodig om complexe organisaties te ontwikkelen of diepgaand te veranderen. Dan komen onze programmamanagers in actie. Zij geven leiding aan multidisciplinaire teams, bijvoorbeeld bij een ingrijpende reorganisatie. Zo'n programmatische aanpak ontlast de lijnorganisatie, die maar al vaak onder grote druk staat. In het netwerk van TAFKA vindt u programmamanagers en projectcontrollers die zulke complexe processen aankunnen.

>>Controlling & ondernemerscoach