(030) 699 44 00

Controlling & ondernemerscoach

Organisaties zijn voortdurend in verandering. Dat vergt veel van de mensen die erin werken. Voor een soepele implementatie van beleids- en organisatieveranderingen is aandacht voor de menselijke factor een absolute voorwaarde. Daar ligt ons werkterrein: het adviseren, begeleiden en trainen van management en medewerkers als onderdeel van het veranderingsproces. We richten ons ook op de vraagstukken die spelen op het strategische niveau van een organisatie. Gedacht moet worden aan professionalisering van financiële en facilitaire afdelingen, de positie van deze afdelingen in de organisatie, in- en uitbestedingsvraagstukken (bijvoorbeeld het uitbesteden van de financiële administratie). Onze jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, de overheid en de non-profitsector staan garant voor veelzijdigheid, creativiteit en originaliteit. Wij presenteren niet zomaar kant-en-klaar-modellen maar wij genereren ideeën waarmee u verder kunt. Want elk probleem vraagt om een eigen benadering. De aanpak van TAFKA Advisering kenmerkt zich door een niet alledaagse, interdisciplinaire aanpak, gevoel voor de zachte kant van de organisatie, flexibiliteit, creativiteit en kennis van zaken. Afhankelijk van de situatie en de behoefte van de klant kunnen wij onze diensten aanbieden in de vorm van consultancy, interim-management en programmamanagement.

 

Consultancy

Het verlenen van adviezen op bedrijfskundig, bedrijfseconomisch of financieel-administratief gebied, maar ook op het gebied van facilitair. Dit betreft vooral onderzoek, analyse en advisering over de herstructurering van bedrijfskundige, bedrijfseconomische, financiële en facilitaire processen in uw organisatie. Maar ook voor het samenstellen van businessplannen, due diligenceonderzoeken, bedrijfsdoorlichting, beslissingscalculaties en waardebepalingen van bedrijven en activa, kunt u ons aanspreken.

 

Interim management

TAFKA heeft ervaren interim-managers in haar netwerk die uw financiële en facilitaire processen managen. Dit kan gewenst zijn vanwege het efficiënt implementeren van onze adviezen, maar ook vanwege een tijdelijk gebrek aan managementcapaciteit in uw organisatie. Ons werkgebied omvat zowel het begeleiden van noodzakelijke veranderingsprocessen, het ontwikkelen van managementinformatie en het plegen van interventies. Onze interim-managers kunnen zowel full-time, part-time als op projectbasis worden ingezet.

 

Programmamanagement

Programmamanagement is het overall management van programma's en grote projecten in het kader van organisatieontwikkeling en organisatieverandering. Vaak vragen complexe problemen om een programmagerichte aanpak. In een programma en een project zijn immers bij uitstek de inzet van een multidisciplinair team mogelijk, wat bijvoorbeeld wenselijk is in bijvoorbeeld het geval van een reorganisatie. Ook kan een programmamatige aanpak de toch al onder druk staande lijnorganisatie belangrijk ontlasten. Om deze complexe programma's en projecten te leiden heeft TAFKA programmamanagers en projectcontrollers in haar netwerk.

Organisaties zijn voortdurend in verandering. Dat vergt veel van de mensen die erin werken. Voor een soepele implementatie van beleids- en organisatieveranderingen is aandacht voor de menselijke factor een absolute voorwaarde. Daar ligt ons werkterrein: het adviseren en begeleiden van management en medewerkers als onderdeel van het ontwikkelingsproces. We richten ons ook op de vraagstukken die in uw organisatie spelen. Gedacht moet worden aan professionalisering ondernemingen, besturingsvraagstukken, in- en uitbestedingsvraagstukken (bijvoorbeeld het uitbesteden van de financiële administratie). Wij hebben daarvoor drie producten ontwikkeld:

 

1. Ondernemerscoaching

Vitaliteit in je zaak Iedere ondernemer streeft naar optimaal rendement en de meeste ondernemers concentreren zich daarbij vooral op de financiële kant van de zaak. “Minder kosten en meer omzet” is de aloude stelregel, maar dit is slechts het begin. In de regel is veel meer winst te behalen als u de juiste dynamiek in uw bedrijf weet te krijgen. Verbreed daarom uw focus als u zich de vraag stelt: “hoe haal ik meer rendement uit mijn bedrijf?” door naar meer aspecten in uw bedrijfsvoering te kijken. Omdat het de meeste ondernemers ontbreekt aan tijd en expliciete kennis om meer vitaliteit in je zaak te krijgen en gericht aan rendementsverbetering te werken, reiken de adviseurs van TAFKA u de hand. In zes stappen realiseren wij een vitale onderneming. Wilt u hier meer over weten download u onze productsheet.

 

2. Controlling abonnement

In alle levensfases van uw onderneming (in goede en slechte economische tijden is inzicht in uw financiële en operationele informatie belangrijk. Hierdoor kunt u uw ondernemingsactiviteiten en –beleid snel en adequaat bijsturen. Continu beschikken over actuele cijfers is een must voor de ondernemer. U besteedt uw tijd liever aan het ondernemen en uw ondernemingsactiviteiten. Een mogelijke oplossing is een eigen controller aanstellen, maar dat is vaak een grote investering. Wij hebben daarvoor een oplossing: TAFKA Navigator®. De TAFKA Navigator® is een abonnement waarbij u een navigator zo vaak als u wenst tot uw beschikking. Het abonnement kent drie aspecten:

  • Actuele informatie;
  • Sparringpartner;
  • Optimale bedrijfsvoering.

Voor meer informatie kunt u de productsheet downloaden.

 

3. Interim personeel

TAFKA belastingadviseurs heeft ervaren interim personeel in haar netwerk die uw behoefte aan tijdelijke capaciteit kunnen invullen. Het kan gaan om ondersteunen van bestaande activiteiten, het opvangen van pieken in uw werkvoorraad, het wegwerken van administratieve achterstanden enz. Denk hierbij aan administrateurs, fiscalisten, hoofden financiën en controllers.

>>Controlling & ondernemerscoach